วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

หินทางเดิน การปูหินศิลา หินทรายทางเดิน รูปแบบการปูหินทางเดิน

สวัสดีครับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาชม Garden And Home ด้วยความยินดียิ่ง ถึงแม้ว่า Garden And Home จะเป็น Blog เล็ก ๆ แต่การพยายามตั้งใจที่จะบอกข้อมูลบางอย่างที่ใกล้ตัว ภาษาเขียนก็ไม่เป็นวิชาการ เป็นแบบบ้าน ๆ เห็นมาอย่างไรก็เขียนออกมาเลย มีคนถามเรื่องการปูหิน ปูทางเดิน ปูด้วยหินทราย ปูด้วยหินศิลา แบบไหนสวย ที่เขานิยมกัน ผมก็เลยต้องหาข้อมูลมาให้กันแบบด่วน ๆ เลย ซึ่งสมัยแรก ๆ ที่ผมไปจัดสวนก็ยังไม่เข้าใจว่าจะปูหินอย่างไรในพื้นที่จำกัด จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยังคิดไม่ออก ก็ไปได้ข้อมูลจากอาจารย์ ก็เอามาปรับใช้และดูจากนักจัดสวนมืออาชีพเขาทำกัน เราก็เลยได้ประสบการณ์การปูหินทางเดิน การปูหินทราย การปูหินศิลาแลง
จะสังเกตว่าการปูหินทรายนั้นการโค้งจะต้องให้เป็นธรรมชาติ จะเห็นแนวเส้นซ้ายและขวาของก้อนหิน จะเป็นแนวเดียวกันเลย เพียงแต่จังหวะที่จะโค้ง ด้านที่จะโค้งก็ชิดไว้ ส่วนด้านนอกจะหากออก แต่ก็ยังรักษาแนวเส้นของก้อนอยู่เสมอ

การปูหินทางเดิน การปูหินทราย การปูหินศิลาแลง เราจะสามารถปูหินทางเดิน โค้งไป โค้งมา เป็นธรรมชาติ จะโค้งมากโค้งน้อย ก็ยังรักษาแนวอยู่ตลอด เรามองภาพโดยรวมก็จะสบายตา เพียงเท่านี้ใคร ๆ ก็มองว่าเราเป็นมืออาชีพเหมือนกัน
ขอขอบคุณภาพทุกภาพที่ให้ความเอื้อเฟื้อ


ไม่มีความคิดเห็น: