วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จัดสวนป้าย จัดสวนหน้าป้าย บ่งบอกความรุ่งเรือง และความเจริญเติบโตแห่งองค์กร

จัดสวนป้าย จัดสวนหน้าป้าย  บ่งบอกความรุ่งเรือง และความเจริญเติบโตแห่งองค์กร
จัดสวนป้าย การจัดสวนหน้าป้าย การจัดสวนหน้าอาคาร จัดสวนหน้าโรงเรียน จัดสวนหน้าสำนักงาน จัดสวนหน้ากองบัญชาการ จัดสวนหน้าออฟฟิศ จัดสวนหน้าบ้าน นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการสร้างความสวยงามของบ้านเรา ที่ทำงานของเรา ออฟฟิศของเรา หน่วยงานของเรา ได้อย่างมหัศจรรย์ การจัดสวนหน้าป้าย การจัดสวนหน้าบ้าน การจัดสวนหน้าสำนักงาน การจัดสวนหน้าตึกกองบัญชาการ การจัดสวนหน้ากรมต่าง ๆ การจัดสวนหน้าโรงเรียน การจัดสวนหน้ามหาวิทยาลัย ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น  แต่ยังบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ ความมีสามัคคี ความมีจิตใจ ความเมตตาธรรม ของผู้บริหาร และบุคคลภายในหน่วยงานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี


การจัดสวนหน้าป้ายนั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก หากผู้บริหาร หรือว่าบุคคลในหน่วยงานนั้น ๆ ให้ความสำคัญกับชื่อบอกองค์การ การจัดสวนหน้าป้าย ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ป้ายสวยอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังแฝงไว้ด้วยความมีชื่อเสียงของหน่วยงานนั้น ๆ ความมีเสน่ห์ ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น เป็นต้น
การจัดสวนหน้าป้าย มีเพียงต้นไม้เล็ก ๆ น้อย เท่านี้ก็จะทำให้ป้ายชื่อองค์กรนั้น ๆ ดูดีขึ้นมาทันที  หากปล่อยไว้เปล่า ๆ ก็จะทำให้ป้ายชื่อองค์กรเหล่านั้นดูแห้งไปถนัดตาเลยทีเดียว การจัดสวนหน้าป้าย หากมีการดูแลเอาใจใส่แล้ว ก็จะมีต้นไม้ที่แตกต่าง ๆ กันไปตามความต้องการ หรือความชอบของผู้บริหาร หรือบุัคคลในองค์กรเหล่านั้นการจัดสวนหน้าป้าย หากมีการตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ  ก็เป็นที่น่ามอง น่าถ่ายรูป เป็นอย่างยิ่งความแตกต่าง ของการจัดสวนหน้าป้ายการจัดสวนหน้าป้ายที่มีความแตกต่าง ๆ ความงดงาม ความเชื่อมั่น ความมีสามัคคี ซึ่งบ่งบอกได้จากการที่เราดูป้ายองค์การนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี     การจัดสวนหน้าป้าย หากมีการเลือกพันธุ์ไม้ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับก็จะทำให้ป้ายดูเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง การจัดสวนป้าย เรียบง่ายแต่ก็ดูดี  หากเพิ่มสวนหย่อมหน้าป้ายอีกเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ป้ายดูดี     การจัดสวนหน้าป้าย ใช้ไม้พุ่ม ตัดตกแต่ง ทำให้ป้ายมีความงดงาม  ไม้พุ่ม ไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม พร้อมหินก้อนใหญ่ ๆ ทำให้ป้ายน่ามองขึ้นมากสีสันของป้ายเอง ต้ัวหนังสือบอกชื่อหน่วยงาน ประกอบการจัดสวนหน้าป้าย หากเพิ่มสวนหน้าป้ายเพียงเล็กน้อย ก็จะดูดีมาก ป้ายสวย แต่ขาดสวน องค์ประกอบเลยขาดหายไป หากจะเล่นไม้แปลก ๆ ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการจัดสวนป้าย สวนป้าย ไม่ต้องมากมาย แต่ดูดี และลงตัว ไม้ธรรมดา ๆ แต่ไม่ธรรมดา เพียงแค่นี้  รอการตกแต่ง ก็สวยงามได้เหมือนกัน ไม้ดอก หรือการออกดอก หากบำรุงสักหน่อย จะทำให้สวยงามมากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัว
สวนหินก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ใครชอบ หรือว่ามีวัสดุอยู่แล้ว

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จัดสวนป้าย จัดสวนหน้าป้าย บ่งบอกความรุ่งเรือง และความเจริญเติบโต

จัดสวนป้าย จัดสวนหน้าป้าย บ่งบอกความรุ่งเรือง และความเจริญเติบโต
สวนหน้าบ้าน สวนหน้าป้าย สวนหน้าสำนักงาน สวนหน้าบริษัทห้างร้าน สวนหน้าอาคาร สวนหน้าตึกบัญชาการ สวนหน้าออฟฟิศ สวนหน้าที่ว่าการอำเภอ สวนหน้าศาลากลางจังหวัด สวนหน้ากองบัญชาการ  ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งว่า แสดงถึงหลายสิ่งหลายอย่างภายในบ้านหลังนั้น สำนักงานที่นั้น ๆ  หากมีการจัดสวนที่สวยงาม โดดเด่น ดูดีมีความกลมกลืน สมดุล ต้นไม้ที่ใช้ในการจัดสวนนั้นมีความเจริญเติบโตสวยงาม ออกดอกบานสพรั่ง สีสันงดงาม  นั้นก็หมายความว่า ณ ที่สถานที่นั้น ๆ มีความเจิรญ มีความรุ่งเรือง มีความเป็นเอกภาพ มีความเป็นหนึ่ง 
สวนหน้าป้าย กองทัพอากาศ เป็นตัวอย่างสวนหน้าป้ายสวนหนึ่งที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม สมดุล ลงตัว สวนหน้าป้ายเหล่านี้ ก็เป็นตัวอย่างไอเดีย ในการจัดสวนเอกชน และสวนราชการ ได้เป็นอย่างดี
สวนหน้าป้าย หากเราจัดให้มีความลงตัว ต้นไม้ที่ใช้ในการจัดสวนเน้นเป็นต้นไม้ที่คงทนแข็งแรง ทนแดด ทนฝน ทนลม ก็จะทำให้การดูแลรักษาง่ายดอกไม้สวย ๆ และคงทนแบบนี้ก็น่าใช้เป็นต้นไม้สำหรับการจัดสวนหน้าป้ายได้ดีหากเรามีเพียงป้ายอย่างเดียว แต่ไม่มีต้นไม้ใช้ประกอบเลย ก็จะทำให้สถานที่ หรือหน่วยงานนั้น ๆ มองดูด้อยลงไปทีเดียวไอเดียของการจัดสวนหน้าป้าย หรือหน้าสำนักงานนั้น ไม่มีรูปแบบตายตัว เพียงแต่เข้าใจคอนเซปต์ในการจัดวางต้นไม้ การใช้ต้นไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ เป็นต้น

จะสังเกตุได้ชัดเจนเลยว่า หากเราไม่มีต้นไม้ที่ป้าย ก็จะทำให้ป้ายหน่วยงาน หรือชื่อหน่วยงานดูด้อยลงไปถนัดตาแตกต่างกันมาก สำหรับป้ายที่มีการจัดสวนหน้าป้าย ตกแต่งด้วยต้นไม้ จะทำให้หน่วยงานนั้น ๆ ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นตามลำดับ


สำหรับใครที่ชอบดอกบัว อาจจะทำเป็นอ่างน้ำและปลูกบัวหน้าป้ายก็ได้ แต่ก็ต้องหมั่นดูแลใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน เพราะไม้ดอกต้องการการดูแลอยู่ตลอด ความแตกต่าง  ที่เห็นกันชัดเจน
สวนหน้าป้ายแม้เพียงต้นไม้ธรรมดา อย่างเช่น ชาฮกเกี้ยน ก็เพียงพอแล้วสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง เพราะต้นชาฮกเกี้ยนนั้นเป็นต้นไม้ที่คงทนแข็งแรงเพียงแค่ปลูกต้นไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ล้อมรอบป้าย ก็จะทำให้ป้ายดูดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยสำหรับป้ายนี้ก็กำลังตกแต่งด้วยต้นไม้ ซึ่งกำลังขึ้น รอการตกแต่งก็จะทำให้ป้ายนี้ดูดีแล้วจะสังเกตุเห็นว่า ต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ประดับป้ายนั้น  ส่วนใหญ่จะใช้ต้นชาฮกเกี้ยนกันมาก เพราะว่ามีความคงทน ต้นเขียวสด ดูแลง่าย ตัดแต่งแล้วคงรูปได้นาน  แต่ใครชอบไม้ดอก ไม้สีสวยต่าง ๆ ก็ทำได้ แต่ก็ต้องดูแลใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาด้วยน่ะ   สวนป้ายที่มีต้นไม้อยู่ แม้จะเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังดีกว่าไม่มีไม้ดัด  ไม้ดัดรูปสัตว์ต่าง ๆ ก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นกัน

ไม้ใบมีสีสันสวยสดใส ตามชนิดต้นไม้นั้น ๆ หินก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่เรานิยมนำมาประดับป้ายด้วยเช่นกัน เพราะหินมีความสวยงามตามสไตล์ของตัวเองการตัดแต่งดูแลรักษาให้ต้นไม้ที่เราจัดหน้าสวนป้ายนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคงสภาพสวยงามอยู่ตลอดเวลาแล้วสวนหน้าป้าย หน้าบ้านเราได้จัดแบบไหนอย่างไร ใช้ต้นไม้อะไร และได้ตัดแต่งบ้างหรือเปล่า หากยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไอเดียเหล่านี้ได้เลย ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เพราะตัวอย่างเหล่านี้ได้มาจากสวนป้ายภายใน พุทธมณฑล

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เศรษฐีวิลสัน ไม้มงคลตลอดกาล ไม้มงคลที่เศรษฐีนิยมปลูก

เศรษฐีวิลสัน ไม้มงคลตลอดกาล เศรษฐีนิยมปลูก ให้เลขร่ำรวย

เศรษฐีวิลสัน ไม้มงคลที่นิยมปลูกมากในปัจจุบัน อันเนื่องมากจากชื่อของต้นไม้เอง คือ เศรษฐีวิลสัน ใครปลูกแล้วก็จะเป็นเศรษฐี หรือว่าส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ของคนร่ำรวย คนมีบารมี  ซึ่งก็แล้วแต่ความคิดของต้นเอง  หรืออาจเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงาม และความสดเขียวตลอดและนานกว่าที่ใบจะเหลือง ทำให้กาีรดูแลง่าย บางคนบอกว่าถ้าออกดอกแล้วลองเสี่ยงโชคดู


ต้นเศรษฐีวิลสัน มีตำราให้หวยเขาบอกไว้ว่า ถ้าฝันเห็นต้นเศรษฐีวิลสันก็จะได้เลขดังนี้  

ต้นเศรษฐีวิลสันนั้นมีความสวยงามในตัวของตัวเองอยู่แล้ว  แต่ใครที่นำเอาไปเสี่ยงโชค ก็สุดแล้วแต่   ซึ่งผมเองไม่แนะนำ และไม่ส่งเสริม  แต่มีตำราเขาเขียนไว้  ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเอง 

หากเราจะเป็นเศรษฐีนั้น ความร่ำรวยเงินทอง ต่าง ๆ ต้องประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร ประการงานที่สุจริต ในทางที่ถูก ที่ชอบ และที่ควร   ต้นเศรษฐีวิลสัน ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้่เรามีความสะบายใจ ทำให้ใจเราสงบ เยือกเย็น และสติก็จะตามมา

ต้นเศรษฐีวิลสัน นั่นก็เพาะพันธุ์ไม่ยากนัก หากเรารู้จักวิธีการเพาะและดูแลบำรุงต้นให้แข็งแรง ลดน้ำแต่พอดีไม่ชื้นแฉะจนเกินไป ผสมดินด้วยกาบขุยมะพร้าวให้สมดุึลกันเพียงเท่านี้

ต้นเศรษฐีวิลสันนั้นชอบที่อยู่แบบแดดไม่แรงมากนัก ร่มรำไร รำไร ก็จะทำให้ใบเขียวสดเป็นมรกตงดงาม ใส่ปุ๋ยพรวยดินบ้างตามความเหมาะสมหากว่าดินนั้นแข็งเกินไป

ต้นเศรษฐีวิลสัน  เป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้ว  หากเรารู้จักการจัดวางให้เหมาะสมก็จะนำให้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก  วางด้านหน้าบ้า่นในตำแหน่งซ้าย-ขวา หรือช่วงประตู

ต้นเศรษฐีวิลสัน นั้นหากดูแลดี ๆ แล้ว ลำต้นจะใหญ่ขึ้นตามลำดับ

ต้นเศรษฐีวิลสัน หากมีการแตกหน่อ ก็ขยายพันธุ์ได้ โดยค่อย ๆ แซะออกแล้วนำไปปลูกยังกระถางใบใหม่ ใส่ปุ๋ยพรวนดิน รดน้ำ ให้เหมาะสม เพียงเท่านี้  ต้นเศรษฐีวิลสันก็จะงดงาม สมกับฐานะของท่านเศรษฐีน่ะครับ

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สวนสนาม สวนสุขภาพ ของทหาร

สวนสนาม สวนสุขภาพ สวนฝึกสำหรับทหาร

วันนี้ขอนำท่านมาชมสนามสำหรับฝึกสวนสนาม ซึ่งเป็นสวนสุขภาพของทหาร และนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคคลทั่วไปได้มาใช้ัในการออกกำลังกาย ภายในสวนสุขภาพ หลาย ๆ ท่านคงอาจจะมองดูว่ามันเกี่ยวกับสวนตรงไหน   ก็ขอบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันมาในเรื่องของสวนสุขภาพนั่นเอง  หลาย ๆ ท่านได้ใช้ในการออกกำลังกาย ในการเล่นกีฬา เล่นฟุตบอล และขณะเดียวกันก็มีนักกีฬามาโดดร่มอีก  ก็เลยว่ามันเกี่ยวกัน 
กรวยขาวแดง อันนี้ก็ตั้งอยู่ภายในสนามออกกำลังกาย ตั้งอยู่กลางสนาม สำหรับบอกทิศทางของลมให้นักกีฬาโดดร่มได้ทราบว่าลมพัดไปในทิศทางใดทางด้านขวามือก็จะเป็นสนามรักบี้ และก็สนามฟุตบอลต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถใช้ได้พร้อมกันทันทีทุกกีฬา  และที่เห็นหน้าสุดเป็นคอนกรีตก็จะเป็นลานสนามสนามของทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารีอีกด้วยภาพมุมกว้าง จะเห็นครบทุกสนามเลย สนามโดดร่ม สนามรักบี้ และลานสวนสนามนักกีฬาโดดร่มของทีมทหารเรือ ในกีฬากองทัพไทย กำลังซ้อมอย่างขมักเขม้นนักโดดร่มของทีมทหารนาวิกโยธินกำลังโดด และนักเรียนพลร่มก็โดดลงมาพร้อมกัน  

นักโดดกีฬากองทัพไทยก็จะใช้ร่มเหลี่ยม ซึ่งมีความเร็วสูงในการเปลี่ยนทิศทางให้ลงตรงเป้าหมาย
นักโดดก็ลงมายังสนามอย่างสวยงาม นิ่มนวล นักโดดมืออาชีพของทหารเรือก็จะใช้ร่มที่มีสีสดใสมองเห็นในระยะไกล ๆ เป็นร่มเหลี่ยมนักเรียนพลร่มนาวิกโยธิน ก็จะใช้ร่มกลม  ซึ่งเป็นร่มที่กางเองโดยนักเรียนไม่ต้องกระตุกสายร่มให้กาง  ซึ่งมือใหม่ยังไม่สามารถควบคุมการกระตุกร่มให้กางเอง  ก็จะต้องมีสายกระตุกจากเครื่องบิน แต่ทิศทางก็จะไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับร่มเหลี่ยม  แต่ก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  สำหรับร่มสี  สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะเป็นนักโดดมืออาชีพ ก็จะทำการกระตุกร่มเอง ตามใจที่นักโดนแต่ละคนต้องการ  ว่าต้องการจะเปิดร่มในระดับต่ำ ๆ หรือที่เรียกกันว่า  ดิ่งพสุธา  นั่นเอง  แต่ก็ต้องผ่านการฝึกมามากมายกว่าจะได้ร่มแบบนี้นักโดดมืออาชีพก็จะลงพื้นได้อย่างสวยงาม และตรงเป้าหมาย 

สำหรับนักโดดมืออาชีพก็จะเล่นลมได้อย่างสบายใจมองเห็นในระยะไกล ๆ และก็เข้ามาใกล้ ๆ ในช่วงระยะเวลาเพียงสั้น ๆ มองเห็นความสวยงามของนักโดดมืออาชีพอย่างแท้จริงสำหรับเด็ก ๆ ที่ชอบ โตขึ้นอยากจะเป็นนักโดดร่มมืออาชีพ  ระหว่างแตะบอลก็ดูไปด้วย สวยงามมาก ๆ นักโดดร่มทีมทหารเรือ ลงพื้นอย่างแม่นยำมาก  จะเห็นมีพื้นปูอยู่เท่ากับที่นอนของเรานั่นแหละ  นักโดดสามารถลงได้อย่างตรงเป้าหมาย แม่นยำ ตรงเป้าหมาย นี่คืิอความสามารถของนักโดดร่มมืออาชีพนักโดดร่มคนใหม่ก็ลงมาอีกเหมือนกันจะตรงเป้าหมายหรือเปล่าคอยรุ่นเอาเองหากลมไม่แรงเกินไปคงไม่ยากสำหรับมือชั้นนี้แล้ว


วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สวนพุทธมณฑล หลังน้ำท่วม ได้รับการฟื้นฟูสวยกว่าเดิม

สวนหมากเหลือง พุทธมณฑล หลังน้ำท่วม
สวนพุทธมณฑล หลักจากเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่่อปี 54 ที่ผ่านมานับว่าเกิดความเสียหายกับต้นไม้ สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ มากมายมหาศาลจริง ๆ ซึ่งระดับน้ำในครั้งนั้นสูงถึง 2 เมตร หรือบางแห่ง 2 เมตรกว่า ซึ่งเต็มในพื้นที่ 2,500 ไร่ต้นหมากเหลือง ต้นหมากหลากหลายสายพันธุ์ ได้รับการปลูกใหม่จากสวนนงนุช อ.สัตหีบ ชลบุรี ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการจัดสวนอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้  
หมากเตี้ยสีเหลือง ทำให้สวนหย่อมภายในพุทธมณฑล มีความสวยงามยิ่งขึ้น เพิ่มความร่มรื่นให้กับสวนพุทธมณฑลได้อย่างมาก และต้นหมากนี้เองที่สามารถทนกับน้ำท่วมนานนับเดือนได้เป็นอย่างดี
ทางเดินในสวนพุทธมณฑล แวดล้อมรายทางเดินด้วยหมากเตี้ยสีเหลือง ทำให้สวนพุทธมณฑล ยังเป็น

สวนที่ให้ประชาชนทุกศาสนาได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันได้เหมือนเดิม 
หากใครที่มาออกกำลังกายในตอนเช้า - เย็น  ก็จะได้เห็นต้นไม้ภายในสวนพุทธมณฑล มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับจากประชาชนชาวพุทธ และศาสนาอื่น ๆ ได้ร่วมกับบริจาคต้นไม้บ้าง เงินบ้าง ผ่านช่อง 3 บ้าง และนำมาบริจาคโดยตรงบ้างก็มี ซึ่งทำให้ภายในพุทธมณฑลมีโอโซนเพิ่มมากขึ้นต้นไม้สาย ๆ แบบนี้ภายในสวนพุทธมณฑล ภายหลังจากน้ำท่วมได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กับมาสวยเหมือนเดิม  แถมยังมากกว่าเดิมเสียอีกต้นไม้เป็นแถว ๆ ตรงไปยังพระประธานพุทธมณฑล มองเห็นแล้วว่าทำให้สวนพุทธมณฑลมีความเป็นสวนที่งดงามมากที่สุดในขณะนี้
ต้นตาลเรียงรายเป็นถิวแทว ได้รับการปลูกด้านหน้ารอบสระน้ำ และแซมด้วยต้นไม้ประดับขนาดเ็ล็กหลากสีสรร สวยสะดุดตายิ่งนักเห็นแล้วอดหยิบกล้องขึ้นมากดไม่ได้เลยซิทางเดินมุงหน้าสู่พระประธานพุทธมณฑล  ปูด้วยหินตัวหนอนหลากสีสรร ลงตัว เป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด
ตัวหนอนแต่ละตัวได้รับการปูอย่างวิจิตรบรรจง และได้ระดับเรียบร้อยสวยงามจริง ๆ บรรยากาศยามเย็นจะเห็นแสงทองจากท้องฟ้าสาดส่องมายังพระประธานพุทธมณฑล สวนหย่อมชั้นในสุดติดกับองค์พระประธานพุึทธมณฑลได้รับการปูหญ้าสีเขียวสดนุ่มนวลน่าสัมผัส  หากใครได้เข้าไปใช้บริการไหว้พระ นักพักผ่อน ออกกำลังกาย  ก็ช่วยกันรักษาต้นไม้ ต้นหญ้า ให้คงสภาพเดิมไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้น่ะครับ

สวนหินไม้ดัดนี้ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งอยู่ด้านข้างองค์พระประธานเป็นบริเวณสวนชั้นในสุด  มี 2 ด้าน ซ้าย-ขวา สวนหินไม้ดัด มองผ่านไปก็จะเห็นองค์พระประธานพุทธมณฑลอยู่ใกล้ ๆ เป็นสวนที่จัดขึ้นมาใหม่สวยงามยิ่งนัก อ่างน้ำพุ รอบ ๆ องค์พระประธาน ทีึ่ใคร ๆ ชอบมานั่งมองปลา มองน้ำ
สวนย่อมของประดับป้ายของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสวนพุทธมณฑล ซึ่งมีมากมายหลายร้อยป้ายก็ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามเช่นเดียวกัน  สวนหย่อมนี้ก็เป็นของ กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ต้นโมกก็ได้รับการปลูกใหม่เหมือนกัน ต้นจันท์ผาก็ได้รับการปลูกใหม่ด้วย  หลังจากการฟื้นฟูครั้งใหญ่
ป้ายนี้ก็บอกเืตือนสำหรับการมาใช้บริการที่นี่ ซึ่งเป็นพุทธสถาน ก็ขอให้สาธุชนพึงสำรวม กาย วาจา ใจ หรือการกระทำใด ๆ เป็นการไม่สมควร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ต้นไม้เล็ก ๆ เหล่านี้กำลังจะเป็นต้นไม้ใหญ่ทดแทนของเดิมในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ 2 ปี