วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ต้นเข็ม 1 ใน 15 ไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน

ต้นเข็ม 1 ใน 15 ไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
ต้นเข็ม เป็นต้นไม้ที่ถือว่าเป็นมงคล 1 ใน 15 ไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกันมาก  ต้นเข็มมีหลายชนิด  ต้นเข็มมีหลากหลายสีสัน  ต้นเข็มเป็นต้นไม้ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว  เวลาเราไว้ครูก็จะต้องมีต้นเข็ม เป็นดอกไม้ที่ถือว่าเป็นดอกไม้หลักใช้ในการไหว้ครูบาอาจารย์  ต้นเข็มเป็นต้นไม้ที่มีความคงทน  ความดอดแหลมสีสวยสดใส  จึงนิยมต้นเข็มมาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความฉลาด ความมีสติปัญญาเฉียบแหลม  ต้นเข็มจึงเป็นต้นไม้มงคล ไม่มีความคิดเห็น: