วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สวนเกษตร การจัดสวนเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแนวเกษตร

สวนเกษตร การจัดสวนเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแนวเกษตร
การจัดสวนเกษตร การจัดสวนเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแนวเกษตร นับว่ามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งสามารถดึงจุดขายที่เรามีอยู่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ การจัดสวนแนวเกษตรจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้  สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากมาย นอกเหนือจากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว


การจัดสวนเชิกเกษตร แนวเกษตร จึงเป็นตัวอย่างในการจัดสวนที่หลาย ๆ คนนำมาปรับใช้กับกิจการเกษตรของตัวเอง  เพื่อเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมกิจการเกษตรของเรา ซึ่งการจัดสวนจึงเป็นหัวใจหลัก  หากเรามีการจัดสวนที่ลงตัว สวยงาม โดดเด่น แปลกใหม่ ก็เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนได้เป็นอย่างดีเพียงแค่เรามีกิจการที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน  เราก็สามารถแต่งเติมให้สวนเกษตรของเรามีความสวยงามโดดเด่น

การจัดสวนในเชิกท่องเที่ยว เิชิงอนุรักษ์ นับวันจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ไม้ดอก ไม้ประดับ การจัดสวน การจัดสวนเกษตรผสมผสาน การจัดสวนเชิงท่องเที่ยว การจัดสวนเชิงอนุรักษ์ การจัดสวนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เครื่องจักรกล การเกษตร ในยุคก่อน ก็เป็นองค์ประกอบที่สามารถนำมาจัดสวนได้เป็นอย่างดี
เครื่องจักรกลการเกษตร ก็สามารถนำมาจัดสวนได้ หากเราออกแบบการจัดสวนให้เข้ากัน 
รถสำหรับลุย ๆ แบบนี้ก็สามารถนำมาสร้างรายได้เป็นอย่างดี


เด็ก ๆ ชอบมาก สำหรับการขับขี่รถ ATV 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดสวน การแต่งสวน ไม่ว่าจะเป็นสวนแบบไหน ก็สามารถสร้างความสวยงาม โดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร สถานที่ รวมถึงเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อเสริมความสวยงามไม่มีความคิดเห็น: