วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สวนสุขภาพกลางเมืองโคราช ต้อนรับแข่งขันฟุตซอลโลก 2012

สวนสุขภาพกลางเมืองโคราช ต้อนรับแข่งขันฟุตซอลโลก 2012
การแข่งขันฟุตซอลโลก 2012 เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 พฤศจิกายน 2555 วันนี้ Garden and Home จึงได้เก็บบรรยากาศต่าง ๆ ภายในเมืองโคราชมาฝากกัน  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลโลก 2012 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขันหลายสนาม โคราชก็เป็นสถานที่แข่งขันด้วยเช่นกัน


การตกแต่งต้อนรับการแข่งขันฟุตซอลโลก 2012 นำฟุตบอลสีเหลืองทอง พร้อมด้วยตัวมัสคอตมาประดับบริเวณสวนสุขภาพใกล้ ๆ กับอนุสาวรีย์ย่าโมมีการตกแต่งสวนหย่อมสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสัน  ทำให้บรรยากาศกลางเมืองโคราชเป็นไปด้วยความคึกคักเต็มที่
สามล้อถีบ เป็นวิถีแห่งท้องถิ่นที่นับวันจะหาดูได้ยากยิ่ง  แต่ที่เมืองโคราชก็ยังมีวิถีแห่งท้องถิ่นให้เราได้เห็น สร้างความเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองโคราชสวนหย่อม ถูกจัดขึ้นด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดพร้อมกับอิฐก้อน ซึ่งเป็นการจัดสวนหย่อมอย่างเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งความสวยงาม เป็นสวนหย่อมเฉพาะกิจซึ่งเป็นตัวอย่างในการจัดสวนในเมืองได้อย่างดีการจัดสวนหย่อม ประดับกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นของคู่กันเสมอ  หากเรามีต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ต่าง ๆ มาจัดเพื่อเติมเต็มให้กับป้าย ธง หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก็จะทำให้งาน นิทรรศกาล มหกรรม ต่าง ๆ ดูดีขึ้นอย่างมาก
หากใคร ๆ ได้ไปโคราชก็ไปนั่งสามล้อ ชมเมืองโคราช ชมบรรยากาศต่าง ๆ รอบ ๆ เมืองโคราช  ไหว้ย่าโม ชมตลาดแม่กิมเฮง ชมประตูต่าง ๆ ของเมืองโคราช ประตูชุมพล ประตูพลแสน ประตูพลล้าน เป็นต้น

ตัวมัสคอต น่ารัก ๆ พร้อมด้วยฟุตบอลขนาดใหญ่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี
ฟุตบอลสีเหลืองทอง พร้อมตัวมัสคอตธงประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลโลก 2012 ประดับประดาด้วยดอกไม้ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อย่างงดงามยิ่ง

มองผ่านธงประเทศต่าง ๆ ก็จะเห็นฟุตบอลยักษ์ 2 ลูก วางอยู่กลางถนน ใจกลางเมืองโคราช
อีกมุมหนึ่งของสวนสุขภาพ กลางเมืองโคราชสวนสุขภาพเมืองโคราช เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อประชาชนทั่วไปได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในรูปแบบสาธารณะประตูเมืองโคราช ได้รับการบูรณะให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอสวนสุขภาพเมืองโคราช มีรูปปั้นของกลุ่มวีระสตรีที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นไทมาจนถึงทุกวันนี้

รูปปั้นกลางสวนสุขภาพ กลางเมืองโคราช ถูกปั้นเพื่อสท้อนถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของกลุ่มสตรีที่รวมกันเพื่อกอบกู้เอกราชอีกมุมหนึ่งของสวนสุขภาพกลางเมืองโคราช


ไม่มีความคิดเห็น: