วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จัดสวนป้าย จัดสวนหน้าป้าย บ่งบอกความรุ่งเรือง และความเจริญเติบโตแห่งองค์กร

จัดสวนป้าย จัดสวนหน้าป้าย  บ่งบอกความรุ่งเรือง และความเจริญเติบโตแห่งองค์กร
จัดสวนป้าย การจัดสวนหน้าป้าย การจัดสวนหน้าอาคาร จัดสวนหน้าโรงเรียน จัดสวนหน้าสำนักงาน จัดสวนหน้ากองบัญชาการ จัดสวนหน้าออฟฟิศ จัดสวนหน้าบ้าน นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการสร้างความสวยงามของบ้านเรา ที่ทำงานของเรา ออฟฟิศของเรา หน่วยงานของเรา ได้อย่างมหัศจรรย์ การจัดสวนหน้าป้าย การจัดสวนหน้าบ้าน การจัดสวนหน้าสำนักงาน การจัดสวนหน้าตึกกองบัญชาการ การจัดสวนหน้ากรมต่าง ๆ การจัดสวนหน้าโรงเรียน การจัดสวนหน้ามหาวิทยาลัย ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น  แต่ยังบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ ความมีสามัคคี ความมีจิตใจ ความเมตตาธรรม ของผู้บริหาร และบุคคลภายในหน่วยงานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี


การจัดสวนหน้าป้ายนั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก หากผู้บริหาร หรือว่าบุคคลในหน่วยงานนั้น ๆ ให้ความสำคัญกับชื่อบอกองค์การ การจัดสวนหน้าป้าย ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ป้ายสวยอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังแฝงไว้ด้วยความมีชื่อเสียงของหน่วยงานนั้น ๆ ความมีเสน่ห์ ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น เป็นต้น
การจัดสวนหน้าป้าย มีเพียงต้นไม้เล็ก ๆ น้อย เท่านี้ก็จะทำให้ป้ายชื่อองค์กรนั้น ๆ ดูดีขึ้นมาทันที  หากปล่อยไว้เปล่า ๆ ก็จะทำให้ป้ายชื่อองค์กรเหล่านั้นดูแห้งไปถนัดตาเลยทีเดียว การจัดสวนหน้าป้าย หากมีการดูแลเอาใจใส่แล้ว ก็จะมีต้นไม้ที่แตกต่าง ๆ กันไปตามความต้องการ หรือความชอบของผู้บริหาร หรือบุัคคลในองค์กรเหล่านั้นการจัดสวนหน้าป้าย หากมีการตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ  ก็เป็นที่น่ามอง น่าถ่ายรูป เป็นอย่างยิ่งความแตกต่าง ของการจัดสวนหน้าป้ายการจัดสวนหน้าป้ายที่มีความแตกต่าง ๆ ความงดงาม ความเชื่อมั่น ความมีสามัคคี ซึ่งบ่งบอกได้จากการที่เราดูป้ายองค์การนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี     การจัดสวนหน้าป้าย หากมีการเลือกพันธุ์ไม้ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับก็จะทำให้ป้ายดูเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง การจัดสวนป้าย เรียบง่ายแต่ก็ดูดี  หากเพิ่มสวนหย่อมหน้าป้ายอีกเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ป้ายดูดี     การจัดสวนหน้าป้าย ใช้ไม้พุ่ม ตัดตกแต่ง ทำให้ป้ายมีความงดงาม  ไม้พุ่ม ไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม พร้อมหินก้อนใหญ่ ๆ ทำให้ป้ายน่ามองขึ้นมากสีสันของป้ายเอง ต้ัวหนังสือบอกชื่อหน่วยงาน ประกอบการจัดสวนหน้าป้าย หากเพิ่มสวนหน้าป้ายเพียงเล็กน้อย ก็จะดูดีมาก ป้ายสวย แต่ขาดสวน องค์ประกอบเลยขาดหายไป หากจะเล่นไม้แปลก ๆ ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการจัดสวนป้าย สวนป้าย ไม่ต้องมากมาย แต่ดูดี และลงตัว ไม้ธรรมดา ๆ แต่ไม่ธรรมดา เพียงแค่นี้  รอการตกแต่ง ก็สวยงามได้เหมือนกัน ไม้ดอก หรือการออกดอก หากบำรุงสักหน่อย จะทำให้สวยงามมากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัว
สวนหินก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ใครชอบ หรือว่ามีวัสดุอยู่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: