วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

ทานตะัวันบานสพรั่ง กลางพุทธมณฑล

ทานตะัวันบานสพรั่ง กลางพุทธมณฑล

ทานตะวันเป็นดอกไม้สีเหลืองทองผ่องอำไพ เป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์ในตัวเอง ทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดด ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า "ดอกทานตะวัน" ดวงอาทิตย์ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า "ตะวัน" ดอกทานตะวัน ก็คือดอกไม้ที่ชอบดวงอาทิตย์นั่นเอง
ดอกทานตะวัน เป็นดอกไม้ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถทำเงินให้กับผู้ปลูกทานตะวันได้มากพอสมควร ทั้งรายได้จากการเข้าชม การถ่ายรูป และพอดอกทานตะวันแห้งแล้ว ก็สามารถเก็บเกี่ยวนำเมล็ดทานตะวันออกขายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดอกทานตะวัน รับแสงอาทิตย์ ดอกทานตะวันบานสะพรั่ง  ดอกทานตะวันให้ความสวยงาม ดอกทานตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจ ดอกทานตะวันเป็นพืชดอกที่ใช้ประดับได้ด้วยดอกทานตะวันดอกใหญ่ ๆ แบบนี้้ ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ  ดอกทานตะวันบอกความหมายได้หลายความหมาย ดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น: