วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

การจัดสวนถาด ในหลาย ๆ รูปแบบ

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน สวนถาดก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดสวน เป็นการย่อเรื่องราวต่าง ๆ ลงในภาชนะหรือถาด จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เราเคยเห็น เคยรู้ รวมทั้งเรื่องราวที่เราผูกเรื่องขึ้นมาเองตามจินตนาการของเรา ได้แก่ ย่อเรื่องราวของสวนสาธารณะ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของการดำเนินชีวิตของชาวไร่ชาวนาในชนบทการจัดสวนถาดแบบย่อเรื่องราวได้เปิดโอกาสให้ผู้จัดได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติ เป็นการย่อเรื่องราวของความฝันตามจินตนาการ นับว่ามีประโยชน์มากมายหลายด้าน หากเราจัดสวย ๆ ไอเดียเก๋ ๆ อาจสร้างเงินให้เราได้น่ะครับ

ประโยชน์ของสวนถาด
สวนถาดให้ประโยชน์หลายด้าน ให้ประโยชน์แก่ผู้จัด ผู้ชม และผู้เกี่ยวข้อง ประโยชน์ของสวนถาดได้แก่ ประโยชน์ด้านการศึกษา ด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ


ประโยชน์ด้านการศึกษา
การจัดสวนถาด สวนหย่อม และภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีชีวิตชีวาและดูแลรักษาง่าย ผู้จัดต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏี รู้วิธีการจัดละสามารถประปฏิบัติได้จริง ผู้สนใจด้านการจัดสวน ต้องรู้วิธีการ จัดสวนให้เกิดความสวยงาม ได้แก่ การนำความงามของพืชพรรณกับความงาม ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้จัดสวนมาประกอบกันให้เกิด รูปทรงเส้น ที่ว่าง สีสัน ผิวพรรณ จุดเด่น จุดสมดุล ช่วงจังหวะ สัดส่วน ความกลมกลืน ความแตกต่าง และสาระเรื่องราว ถ้าสามารถนำมาประกอบกันได้อย่างมีศิลปะ ถูกต้องเหมาะสมตามสาระเรื่องราวจะทำให้ความงามของสวนปรากฏขึ้นมาเอง ซึ่งนักจัดสวนมืออาชีพสามารถทำได้ง่าย แต่ผู้ที่เริ่มสนใจการจัดสวนจะทำได้ยาก เพราะการจัดภูมิทัศน์ และการจัดสวนหย่อมจะต้องใช้ต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์จริง ซึ่งมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากจึงยากต่อการจัดทำต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ยังมีราคาแพงอีกด้วย จึงไม่คุ้มกับการลงทุนเพียงเพื่อการฝึกให้เกิด ทักษะการจัดสวน ฉะนั้นการเรียนวิชาการจัดสวน จึงเริ่มต้นด้วยการเรียน วิชาการจัดสวนถาด เพราะการฝึกจัดสวนถาดทำได้สะดวกกว่าการฝึกจัด ภูมิทัศน์และสวนหย่อม เนื่องจากต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ฝึกจัดสวนถาดมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา หาง่าย และราคาถูก จึงสะดวกต่อการฝึกจัดวางองค์ประกอบ ของสวนถาดให้เกิดความสวยงาม สะดวกต่อการฝึกซ้ำเพื่อให้เกิดความชำนาญ เมื่อมีความรู้และความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดสวนถาด จึงเป็นการง่ายต่อการจัดสวนหย่อม และภูมิทัศน์ เพราะหลักวิชาการที่นำมาใช้จัดสวนถาด สวนหย่อม และการจัดภูมิทัศน์ ต่างใช้หลักวิชาการเดียวกัน จะต่างกันบ้างในเรื่องของ รายละเอียดเท่านั้น ฉะนั้นความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดสวนถาด จึงเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการจัดสวนหย่อมและการจัดภูมิทัศน
ประโยชน์ด้านจิตใจ
ประโยชน์ทางด้านจิตใจจะเกิดขึ้นแก่ผู้จัดและผู้ชม ผู้จัดได้นำเอาความงดงาม ของสวน ธรรมชาติที่ได้พบเห็น และเอาความคิดตามจินตนาการของตน นำมาผสมผสานกันเพื่อทำการจัดสวนถาด ขณะทำการจัดทำให้ผู้จัดเกิดความ เพลิดเพลินและมีความสุขอยู่กับการจัดสวนถาด ผลงานการจัดสวนถาดด้วยความคิด และด้วยมือของผู้จัดเอง ทำให้ผู้จัดเกิดความภาคถูมิใจในความสามารถของตน ความภาคภูมิใจยั่วยุให้ผู้จัดเกิดความอยากที่จะพัฒนางานการจัดสวนถาดของตน การได้ฝึกจัดสวนถาดบ่อย ๆ จะช่วยให้ผู้จัดเห็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ส่วนผู้ชมหรือผู้ที่ได้พบเห็นสวนถาดที่จัดได้อย่างสวยงาม ความสวยงามของสวนถาดจะช่วยโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้เกิดสุนทรียภาพ ผู้ชมได้รับอาหารทางจิตใจทำให้ใจอิ่มเอิบ ทำให้ผู้ชมมีความสุขทางใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกทางหนึ่ง ความงดงามของสวนถาดเป็นอาหาร และยาทางใจของผู้ชมและผู้จัด
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของผู้จัดสวนถาด ได้แก่ การจัดสวนถาดเพื่อการจำหน่ายหรือบริการให้เช่า การจัดสวนถาดเพื่อการจำหน่าย หมายถึง การลงทุนซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์การ จัดสวนถาด แล้วนำวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นสวยถาดให้สวยงาม จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขาย ราคาขายของสวนถาดกำหนดจากราคาขายปลีกของ วัสดุอุปกรณ ์การจัดสวนถาด บวกด้วย ค่าจัดทำหรือค่ามือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดทำสวนถาด เช่นถาด ต้นไม้ ส่วนผสมของดินที่สำหรับจัดสวนถาด หิน รากไม้ ตุ๊กตาจำลอง ปั๊มน้ำขนาดเล็ก มอสส์ ทรายแก้ว ทรายคัด กรวดบดสีต่าง ๆ ฯลฯ การคิดต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน คิดตามราคาขายปลีกแม้ว่าผู้จัดได้ซื้อ มาในราคาขายส่ง หรือไม่ได้ซื้อมาเพราะผลิตหรือจัดหามาเองก็ตาม แต่การกำหนดราคาต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ต้องกำหนดจากราคาขายปลีกเสมอ ราคาขายปลีกของวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนถาดจะสูงกว่าราคาขายส่งประมาณร้อยละ 20 เมื่อนำอุปกรณ์การจัดสวนถาดมาทำการจัดสวนถาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือกำหนดราคาขาย โดยการบวกค่าจัดทำอีกหนึ่งเท่าตัวของราคา วัสดุอุปกรณ์ เช่น การจัดสวนถาดหนึ่งถาดผู้จัดได้ซื้ออุปกรณ์มาทั้งหมด 100 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้จัดได้คิด 120 บาท เมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดคิดค่าจัดอีกเท่าตัวฉะนั้นราคาขายของสวนถาดจึงกำหนดไว้ที่ 240 บาท ในกรณีที่ผู้จัดสวนถาดได้บริการลูกค้าโดยการให้เช่าเป็นรายเดือน จะกำหนดค่าเช่า ประมาณร้อยละ 75 ของราคาขาย หรือคิดค่าเช่าประมาณเดือนละ 180 บาท โดยปกติจะให้เช่าเพียงหนึ่งเดือนจากนั้นจะนำสวนถาดมาบำรุงรักษา

สวนถาดนี้เป็นของเด็ก ๆ ในโรงเรียนจัดทำขึ้น ดูน่ารักดี

ไม่มีความคิดเห็น: