วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

ต้นไม้ประจำจังหวัด ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร (ต้นไทรย้อย)
กาญจนบุรี (ต้นขานาง)
ฉะเชิงเทรา (ต้นนนทรีป่า)
ชัยนาท (ต้นมะตูม)
นครนายก (ต้นสุพรรณิการ์)
นครปฐม (ต้นจันทร์หอม)
นนทบุรี (ต้นนนทรี)
ปทุมธานี (ต้นปาริชาติ)
ปราจีนบุรี (ต้นศรีมหาโพธิ์)
ประจวบคีรีขันธ์ (ต้นเกด)
พระนครศรีอยุธยา (ต้นหมัน)
เพชรบุรี (ต้นหว้า)
ราชบุรี (ต้นโมกมัน)
ลพบุรี (ต้นพิกุล)
สมุทรปราการ (ต้นโพธิทะเล)
สมุทรสงคราม (ต้นจิกทะเล)
สมุทรสาคร (ต้นสัตบรรณ)
สระแก้ว (ต้นมะขามป้อม)
สระบุรี (ต้นตะแบกนา)
สิงห์บุรี (ต้นมะกล่ำต้น)
สุพรรณบุรี (ต้นมะเกลือ)
อ่างทอง (ต้นมะพลับ)

ไม่มีความคิดเห็น: