วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

ปุ๋ยยูเรีย ช่วยเร่งใบของไม้ใบ

ปุ๋ยยูเรีย

ปุ๋ยยูเรีย [CO(NH2)2]ปุ๋ยยูเรียมีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ละลายน้ำได้ดีมาก มีไนโตรเจนสูงรองจากแอมโมเนีย ดูดความชื้นในอากาศได้มาก ดังนั้นถ้าทิ้งไว้ในอากาศปุ๋ยจะเปียกชื้นเร็ว ปุ๋ยยูเรียมีสารพิษ biuret ผสมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมวิธีในการผลิต ดังนั้น จึงควรระวังเมื่อมีการใช้ในอัตราสูง ปุ๋ยนี้มีไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ 44-46 %ปุ๋ยยูเรียสามารถใช้ผสมกับปุ๋ยอื่น ๆ ได้ เช่น พวกเกลือโพแทช ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตที่มีปฏิกิริยาเป็นกลาง แอมโมเนียมซัลเฟต ฯลฯปุ๋ยยูเรียสามารถให้ทางดินหรือทางใบก็ได้ ปุ๋ยนี้เหมาะที่จะให้กับพืชในขณะที่พืชต้องการ เนื่องจากพืชจะดูดไปใช้ได้ทันทีถ้าให้ทางใบหรือทางดินโดยการคลุกเคล้าปุ๋ยให้ดี ปุ๋ยนี้จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของแอมโมเนียม หรือไนเตรททันทีที่สัมผัสกับความชื้นในดิน ทำให้พืชสามารถดูดปุ๋ยไปใช้ในเวลารวดเร็วปุ๋ยยูเรียอาจสูญเสียไปจากหน้าดินได้ถ้าดินเป็นดินด่าง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นควรใส่ในดินเป็นกลาง หรือกรดอ่อน ความชื้นพอเหมาะ และคลุกเคล้ากับดินให้ดี แต่ไม่ควรให้น้ำมากเกินไป พยายามหลีกเลี่ยงการใส่ในดินที่ว่างเปล่า หรือไม่มีพืชปกคลุม โดยปกติแล้วปุ๋ยยูเรียทำให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น เมื่อมีการสลายตัวและเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรทแล้ว
สูตรปุ๋ยยูเรีย
สูตร 46-0-0 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ปลูกใหม่และเร่งลูกเร่งผลให้โตเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น: