วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

ต้นไม้ประจำจังหวัด ภาคตะวันออก

ชลบุรี ต้นประดู่ป่า
ระยอง ต้นสารภีทะเล
จันทรบุรี ต้นจัน
ตราด ต้นหูกวาง

ไม่มีความคิดเห็น: